Välkommen till Gemensam Bön!

Gemensam Bön är samordnat initiativ inom ramen för Gemensam Framtid som syftar till att inspirera till förbön för den nya kyrkan. Vi vill särskilt uppmuntra församlingar att be för det som är på gång inför den första konferensen 17-20 maj.

Här på www.gemensambon.se skriver vi böneämnen och vilka församlingar som åtagit sig att be under en viss period.

Vi önskar att församlingar anmäler sig att be för Gemensam Framtid ett eller flera dygn, gärna utifrån ”24-7”-formen (se nedan). Vår förhoppning är att det under perioden fram till konferensen kommer att vara en kontinuerlig bön för Gemensam Framtid; dess församlingar, styrelsen för Gemensam Framtid, bemanningsprocessen av det nya kansliet, missionsarbete, församlingsplantering, medarbetare o s v. Anmäl er här >

Här på www.gemensambon.se kommer det förutom uppgifter om församlingar som ber och böneämnen att finnas information om hur man kan be samt goda exempel på gemensam bön. Sidan kommer även innehålla en fast förbönskalender, sammanställd av Roland Ernebro.

Om 24-7-bön

Vi har samlat lite tips om 24-7-bön här >

Vill du eller din församling anmäla er till 24-7-bön? Gör det här >

Förbönskalender

Varje söndag har två förbönsämnen. Välkommen att använda dem i gudstjänsten eller hemma på din kammare!

Förbönskalendern för andra kvartalet 2012 hittar du här >

Förbönskalendern för tredje kvartalet 2012 hittar du här >

Be på Twitter!

Twitta en bön eller ett böneämne om vad du vill. Använd hashtaggen #gemensambon – vår förhoppning är att få igång bönen på twitter, där vem som helst kan vara med.

Be på Facebook!

Gemensam Bön finns på Facebook också. Posta en bön eller ett böneämne där. Gemensam Bön på Facebook hittar du här >

Gud välsigne dig!

Klas Johansson, distriktsföreståndare för Övre Norrlands distrikt i Svenska Missionskyrkan
klas.johansson@gemensamframtid.se 

Per Westblom, nationell missionssekreterare i Svenska Baptistsamfundet
per.westblom@gemensamframtid.se 

Välkommen att kommentera!

Lämna din kommentar:

Gravatar Image