Tillsammans i bön, tredje kvartalet 2012

Förbönskalendern som PDF >

Förbönslista för andra kvartalet 2012 >

1 juli

Oskarshamns Baptistförsamling
För några år sedan flyttade församlingen ut från centrala Oskarshamn till sommarhemmet i ett expanderande område. Sedan 2010 är församlingen inne i en omstartsprocess med Johanna Lantz som pastor och processledare. Be för omstarten, för fler arbetare till skörden och att människor ska komma till tro.

Spanien
Be för den spanska systerkyrkan FIEIDE. Många församlingar är små. Vi ber om inspiration och glädje i arbetet och för pastorerna. Vi ber särskilt för arbetet bland invandrare från Latinamerika

8 juli

Sommarens konferenser
Sommaren är en tid för rekreation och inspiration. Det kan också bli en tid för omprövning och beslut om nya steg i livet. Be för konferenser som samlar många människor till möte med Gud och med varandra. Be för de människor som där söker sin väg.

Ecuador
Sedan februari 2012 har Förbundskyrkan i Ecuador en ny ledning. Henry Burbano valdes på kyrkans årsmöte till missionsföreståndare för de kommande två åren. Be för honom, hans familj och Förbundskyrkan.

15 juli

Diakoni
Be för det diakonala arbetet i de lokala församlingarna, be att vi som Kristi efterföljare möter människor med Guds kärlek, be om vishet i tjänsten och lyhördhet för människors behov. Be att diakonens tjänst blir upprättad i församlingen så att nya möjligheter öppnas för fler diakoner att kunna arbeta i lokala församlingar.

Nicaragua
ADSIM ansvarar för Moravakyrkans sociala utvecklingsprojekt i Nicaragua.
Det handlar bl a om jordbruks-, hälso- och brunnsprojekt. Atlantkusten i Nicaragua är en region med utbredd fattigdom och behoven är många. Be att ADSIMs ledning ser behoven och att de kan utveckla arbetet för befolkningens bästa.

22 juli

Björksäterkyrkan, Bålsta
Björksäterkyrkan är en liten omstartsförsamling som har haft glädjen att under 2011 ta emot en stor grupp flyktingar från Afrika. Församlingens barnarbete har ökat stort och musikledare saknas. Be därför om flera kärleksfulla medarbetare.

Azerbajdzjan
Be för baptisterna i Nephshala i Azerbajdzjan som under drygt tio år sökt att få registrering hos de lokala myndigheterna. Be för pastor Telman Äliyev och för församlingens medlemmar om mod och stärkt tro. Be även att de får registreras och möjlighet att mötas till bön, tjänst, gudstjänst och gemenskap.

29 juli

equmenia
Be för alla ungdomsanställda i våra församlingar. Tacka för allt de får betyda för alla våra barn och ungdomar. Be för att de ska få kraft i deras fortsatta arbete.

Japan
Be för Förbundskyrkan i Japan och församlingen i Urayasu. Församlingen, som fick sin kyrka förstört i jordbävningen och tsunamin 2011, har sedan ett halvår kunnat ta sin nyreparerade kyrka i bruk. Efter pastor Saito, som har avslutat sin tjänst efter 25 år, har man fått en ung pastor, Na Woo Sik, som har koreansk bakgrund. Be att han snabbt skall komma in i arbetet och vara en välsignelse för församlingen.

5 augusti

Fotbollsläger
Under kommande vecka hålls årets tredje fotbollsläger i Ryssland. Många av barnen kommer från barnhem eller trasiga familjeförhållanden. Be för ledare och deltagare att de får göra upplevelser som får livsavgörande betydelse.

Kongo-Brazzaville
I dag avsluta Evangeliska Kyrkan i Kongo-Brazzaville sin synod. Tacka för en kyrka i kraftig numerär tillväxt. Be för dem som utsetts att leda kyrkan under fyra år framåt.

12 augusti

Pastors, diakoni- och bibelskolestudenter
Om några veckor börjar det nya läsåret för de som ska läsa en bibellinje eller börja studierna på Teologiska Högskolan eller diakonilinjen på Lidingö folkhögskola. Be för alla dessa som förbereder sig för sina studier och som kanske känner både hopp och oro, glädje och ängslan. Be att deras studier ska leda till fördjupning i tron och mognad i personligheten.

Internationellt
Be för avslutningen av den stora Metodistfestivalen som har samlat flera hundra deltagare från hela Europa i Krakow i Polen den 8–12 augusti 2012. Be för alla deltagarna som vänder hemåt inspirerade och förnyade att fortsätta att arbeta för Guds Rike på olika sätt i sitt lokala sammanhang.

19 augusti

Skolstarten
Ett nytt läsår står för dörren för landets skolor. Be för lärare och elever att de får arbeta i en god och kreativ miljö, präglad av tillit och ömsesidig respekt.

Europa
Be för European Christian Mission International, som vi har ett samarbetsavtal med, och alla dess medarbetare runtom i Europa. Be att de skall kunna tjäna kyrkorna i de olika länderna med glädje. Under sommaren organiserar man särskilda satsningar i en rad länder, ofta med ungdomsteam. Be för dessa team.

26 augusti

equmenia
Be för alla praktikanter och volontärer som är ute på olika håll i vår värld. Be att de ska få göra en skillnad där de är och för att de ska få erfarenheter som de kan ta med sig tillbaka till Sverige.

Internationellt
Tacka och be för volontärer och praktikanter, som i samarbete mellan Gemensam Framtid, equmenia och Södra Vätterbygdens folkhögskola nu sänds ut i tjänst i Indien, Palestina och de båda Kongorepublikerna.

2 september

Brofästet, Färjestaden
I våras firade församlingen sitt femårsjubileum. Gemenskapen har stabiliserats och genom ett relationsbyggande sätt att leva utökas församlingens kontaktyta. Man möts till Huskyrka i olika hem och till Gudstjänst i sin möteslokal. Be om fler andliga fäder och mödrar. Be att de många kontakterna får fördjupas också i att komma närmare Herren.

Mellanöstern
Nationella Evangeliska Synoden i Syrien och Libanon driver skolor i de båda länderna. Samtal förs om hur skolorna kan ha en tydlig kristen prägel utan att stänga ut de många muslimer som studerar på skolorna. Be för dessa samtal.

9 september

NAV – Nämnden för andlig vård
Att vara i fängelse är en speciell värld inom tydliga murar och ramar. Där lever under perioder människor som avtjänar straff. Där finns kriminalvårdens personal och också fängelsekyrkans medarbetare. Be för alla som vistas på häkten och i olika fängelser och minns orden: Jag var i fängelse och ni besökte mig.

Latinamerika
Både Förbundskyrkan i Ecuador och Moravakyrkan i Nicaragua driver skolor. Skolorna är ett viktigt praktiskt vittnesbörd i samhället. Det är dock inte alltid enkelt att driva skolor, när nya lagar och direktiv snabbt ska träda i kraft. Be för skolornas ledningar och för eleverna.

16 september

Puls, Tro och Idrott
Be för våra församlingar och föreningar att de fortsatt ska våga se nya möjligheter med kyrkan och idrotten. Dels för att möta samhället utanför kyrkan, men också för möta de idrottsintresserade i kyrkan.

Kongo-Kinshasa
Be för våra trossyskon i Kongo Kinshasa och för landet. Be om fred och utveckling och för det växande samarbetet mellan de kyrkor som är en frukt av Baptistsamfundets och Missionskyrkans arbete. Be att Gemensam Framtid och systerkyrkorna ska nå ut med budskapet om Jesus och att hälso- och utvecklingsarbetet samt alfabetiseringsprojekten hjälper folket till en bättre levnadsstandard.

23 september

Medarbetarekonferensen
Be för förberedelserna för den stora medarbetarkonferens som äger rum i Sunne i januari 2013. Be att konferensen blir en källa till kraft och inspiration för alla som vill tjäna Guds rike genom Gemensam Framtid.

Internationellt
Be för Thomas och Claudia Günther från den tyska metodistkonferensen som arbetar som missionärer för Metodistkyrkan i Mocambique. Fram till den 1 oktober är de i Sverige för att besöka församlingar och träffa företrädare för Gemensam Framtids internationella arbete.

30 september

equmenia
Be för alla ideella krafter i equmenias föreningar. Be att de ska fortsätta utveckla en bra barn- och ungdomsverksamhet. Tacka för att de ger av sin fritid för barn och ungdomars skull.

Internationellt
Tacka för den gemenskap som nu byggs upp mellan drygt 20-talet systerkyrkor i olika världsdelar och från olika kyrkotraditioner, och som möttes i samband med Gemensam Framtids första kyrkokonferens. Be för alla de internationella relationer Gemensam Framtid står i och för de medarbetare som samordnar arbetet i Sverige.

Förbönskalendern som PDF >