Tillsammans i bön, andra kvartalet 2012

Förbönslistan som PDF >

Förbönslista för tredje kvartalet 2012 >

1 april

Hageby
Sedan drygt ett år pågår ett arbete med en mångkulturell församlingsplantering i Hageby, Norrköping. Ett 30-tal personer möts varje onsdagskväll till gudstjänst i en föreningslokal. Det finns ett par hemgrupper, soppluncher för hemlösa och samtalsgrupper för nya svenskar. Be om Guds välsignelse och ledning för Rickard Lundgren, Anton Karlsson och arbetet i Hageby.

Indien
Be för det fåtal kristna som finns i Kashmir på gränsen mellan Indien och Pakistan. De utgör en mycket liten minoritet och med begränsade möjligheter att verka. Be särskilt för de kontakter systerkyrkan Hindustani Covenant Church har i den indiska delen av Kashmir.

8 april

Gemensam Framtid
Den nya kyrkan tar allt fastare former. Ett tydligt uttryck för detta är när lokala församlingar går samman och bildar en ny gemenskap på sin ort. Be för samtliga dessa processer som pågår runt om i landet. Be om vishet att se och mod att gå den gemensamma vägen framåt.

Kongo-Kinshasa
Be för det alfabetiseringsprojekt som Baptistsamfundet i Kongo-Kinshasa ansvarar för. Det går nu in i en ny fas där många fler både män och kvinnor i Kinshasa och provinsen Bandundu skall få möjlighet att lära sig läsa, skriva och räkna.

15 april

Distriktens arbete
Be för arbetet i de olika distrikten/regionerna. Tacka för det stöd de kan och vill ge församlingar och enskilda. Be att distrikt och regioner får vara redskap för Guds rike och be för alla anställda inför de regionala förändringar som ska ske i en nära framtid.

Moçambique
Nästa helg samlas metodistkonferenserna från Moçambique, Sverige, Brasilien, Tyskland och USA till överläggningar om det fortsatta gemensamma arbetet. Be om samsyn, enhet och struktur i arbetet med barnbyn, utbildningssystemet, hälso- och sjukvård, teologisk utbildning och lantbruksprogrammet i Inhambane-provinsen i Moçambique.

22 april

Sändaren
Sändaren är Gemensam Framtids nyhetstidning som kommer en gång i veckan. Tacka för att Sändaren kunnat utvecklas i sitt uppdrag för Guds rike och be att tidningen får vara en angelägen röst både inom vår kyrka och i vårt samhälle.

Estland
Be för ungdomskommittén i Unionskyrkan i Estland, som förbereder en stor ungdomsfestival ”Linna tuled” i juni månad. Be att de genom detta
skall kunna nå många ungdomar.  Be för ungdomsledarna i de estniska församlingarna.

29 april

equmenia
Be för equmenias organisation inför Riksstämman, att kloka beslut ska fattas och att de ska få stor betydelse. Be att den nya ordföranden kommer in i den nya rollen väl och be om mod och tålamod i arbetet.

Ecuador
Missionsarbetare är en viktig del av vårt internationella missionsarbete. Be särskilt idag för de tre svenska missionsarbetarfamiljerna i Ecuador. De senaste att åka till Förbundskyrkan i Ecuador är Samuel, Emma och Sigrid Gunnarsson.

6 maj

Vaxholm
Pionjärpastor Jenny Sundström har kommit väl in i arbetet och har med sin man flyttat ut till Vaxholm. Under året har man i församlingen haft glädjen att välkomna flera nya medlemmar på bekännelse. Arbetet är spännande och många idéer finns. Be om välsignelse, kraft och ledning för församlingen, Jenny och hennes familj.

Mellanöstern
Den kristna kyrkan föddes i Mellan­östern. Än idag finns det många kyrkor i området, men antalet kristna minskar varje dag. Främst handlar det om att kristna väljer att flytta till andra länder utanför Mellanöstern. Be för systerkyrkor och samarbetspartners i Mellanöstern och Nordafrika som arbetar för att kristna ska kunna stanna kvar och ha en kvalitativ närvaro.

13 maj

Gemensam Framtids kyrkokonferens i Linköping
Under den kommande veckan samlas Gemensam Framtid i Linköping till sin första kyrkokonferens. Be för ombud och andra deltagare. Be om den heliga andens närvaro i samtal och beslut samt i gudstjänster och andra samlingar. Be att många får möta Jesus under konferensen på nytt eller för första gången.

Gemensam Framtids internationella arbete
Be för alla de systerkyrkor och samarbetspartners som Gemensam Framtid har i ett 20-tal länder. Många av dem kommer att delta i kyrkokonferensen och i ett internationellt möte om mission som hålls några dagar före. Be för det fortsatta samarbetet med systerkyrkorna och att de på ett verksamt sätt får bidra till Gemensam Framtid i Sverige.

20 maj

Nyordinerade diakoner och pastorer
Denna helg ordineras ett antal diakoner och pastorer på Gemensam Framtids kyrkokonferens. Tacka Gud för dessa och be att de alla ska bevaras i tro, kallelse och hängivenhet och be att församlingarna som tar emot dem har rimliga förväntningar och stor omsorg. Be att de som ännu inte fått något arbete ska få det snart.

Kongo-Brazzaville
Evangeliska kyrkans församlingar i Kongo-Brazzaville ber man denna vecka om att man under alla omständigheter skall kunna ha sin blick riktad på Jesus. Dela gärna denna bön med våra systrar och bröder.

27 maj

equmenia
Be om försoning i alla familjer som sliter och be för barnen som hamnar i kläm. Be att equmenia ska få vara en plats för luft och liv och att varje förening ska förstå vikten av sitt arbete.

Nicaragua
Be för Moravakyrkans Teologiska Seminarium som arbetar med pastorsutbildning på klassiskt vis med elever boende i ett internat. Ute i regionerna arbetar de också med att utbilda församlingsledare och redan aktiva pastorer som inte tidigare har fått studera. Ofta innebär det sista farofyllda resor, men det ger resultat.

3 juni

Söderköping
I Söderköping planteras en starkt relationsinriktad församling som leds av Andreas och Linnéa Holm. Flera har kommit till tro under det senaste året och man fortsätter att knyta många nya kontakter. I januari hade man sin första dopförrättning. Be för familjen Holm och för arbetet med Lifechurch Söderköping.

Diakonia
Be för Diakonia, Gemensam Framtids och Alliansmissions gemensamma biståndsorganisation med ett stort arbete i världen och ett viktigt påverkansarbete i Sverige. Be för personalen i Sverige och de utsända och inhemska medarbetarna i olika länder.

10 juni

Kyrka och arbetsliv
Be för alla som finns i arbetslöshet. Tänk särskilt på unga och människor med utländsk bakgrund som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Be för dem som av hälsoskäl inte orkar arbeta. Be även om kraft, mening och glädje för alla som har ett arbete att gå till.

Azerbajdzjan
Be för Elnur Jabiyev, Baptistunionens i Azerbajdzjans fd generalsekreterare, som nu håller på att avsluta sina teologistudier i England för att resa tillbaka och leda missionärs- och pastorsutbildning. Landets myndigheter förbjuder detta och en arresteringsorder väntar eftersom han tidigare tagit in kristen litteratur i landet. Be om ledning och hjälp så att kristna i Azerbajdzjan kan få god kristen utbildning.

17 juni

Gemensam Framtid
Ledningen för Gemensam Framtid står inför stora utmaningar. Be om kraft för kyrkoledningen, för ledare och styrelse, och att de får vishet att leda vår kyrka i den riktning som Gud vill.

Liberia
I sviterna efter det 14 år långa inbördeskriget håller nu Liberia på att bygga upp sitt skolsystem igen. Be för Metodistkyrkan som arbetar för barn med speciella behov och/eller funktionsnedsättningar. Bland annat arbetar man med utbildning och fortbildning av lärare för att förändra attityder och höja medvetenheten om dessa barns situation.

24 juni

equmenia
Be att Gud ska visa oss nya vägar utifrån nya plattformar och nya sätt att kommunicera med vår omvärld.

Kina
Be för systerkyrkan i Hubei, Kina och särskilt för teologiska seminariet, för lärare och studenter. Be också för den nya campus man bygger, för att kunna ta emot fler studenter och utbilda fler pastorer. Be om att nödvändiga ekonomiska resurser kommer in till nybyggnationen.

Förbönslistan som PDF >