Så anmäler man sig till bön för Gemensam Framtid

Du kan som enskild eller församling åta dig att be för Gemensam Framtid under en viss period. Det kan vara ett eller flera dygn. Ni får lägga upp böneansvaret som det passar er bäst men vi vill uppmuntra er att engagera så många som möjligt genom att t ex notera sig för bönetimmar under dygnet och/eller anordna en bönedag i kyrkan, kanske tillsammans med fler av Gemensam Framtids församlingar i området.

Om du vill anmäla dig, din församling eller husgrupp för att be, så anmäl dig i formuläret nedan.

Läs mer om 24-7-bön >