Om 24-7 bön

24-7 Bön

Att som församling be hela dygnet, 24 timmar, under en hel vecka, 7 dygn, är en fantastisk erfarenhet. Ber gör vi tillsammans och enskilt på en mängd olika sätt men att så här tydligt få fokusera bönen under en vecka kan innebära ett stort lyft för dig som enskild, din församling och vår gemensamma kyrka.

24-7 bönen är en rörelse över hela världen som startade 1999. Idag beds det 24-7 varje dag, varje timma, varje minut på flera olika platser över hela vår värld. När vi inom Gemensam Framtid vill lyfta fram detta som ett viktigt område blir vi inte ensamma om det utan gör det som en del av den världsvida kyrkan. Vi tror att det kan få stor betydelse för Gemensam Framtid och gläds över att få dela bön och vittnesbörd med varandra.

Gemensam bön

Ni kan som församling, grupp, eller enskilda ta ansvar för en vecka (eller någon/några dagar). När ni bestämt tidpunkt vill vi att ni anmäler det här >  så att vi kan inspirerar varandra och ge tillfälle att dela förbön och erfarenheter. På hemsidan finns Gemensamma böneämnen och möjlighet att fler delar böne- och tacksägelseämnen. Via Facebookgruppen ”Gemensam Bön” kan ni få del av ytterligare böneämnen samt har möjlighet att dela erfarenheter från er 24-7 bön. Detsamma gäller på Twitter via hashtaggen #gemensambon.

Praktiskt

Nedan följer också några enkla tips om hur ni kan organisera upp er 24-7 bön. Det är som alltid viktigt att ni förankrar och informerar om satsningen på hemmaplan. Vår erfarenhet är att det inte alls är så svårt att få folk att delta som man först kan tro. När böneveckan sedan är genomförd har ni många goda erfarenheter och upplevelser att dela tillsammans, unga som äldre.

Schema

Ta fram ett enkelt schema för dygnets 24 timmar som kan t.ex. finnas på anslagstavlan i kyrkan, eller på församlingens hemsida. Här kan enskilda, ett par eller en grupp, ta ansvar för en eller ett par timmar genom att skriva upp sitt namn på schemat.

Det bästa är om alla är i det bönerum ni bestämt under ”sitt” bönepass. Det gör det enklare att lämna över till nästa person och är också en hjälp för var och en att hålla den avsatta tiden. Om man av något skäl inte kan ta sig till bönerummet så är det naturligtvis möjligt att be på annan plats (bönen är ju inte begränsad till rummet) men meddela det i så fall till de som är före eller efter i listan för tydlighetens skull.

Bönerum

Ett bönerum är bra att ställa i ordning. Det kan se olika ut men försök skapa ett rum där man inte störs allt för mycket under dagen då andra aktiviteter pågår i kyrkan. Samtidigt, om möjligt, en plats som är lätt att ta sig till och som är synlig som ett vittnesbörd för andra.

Inred rummet så att många olika uttryck för bön blir möjliga. T.ex. en skön fåtölj, en bönepall, Bibel, anteckningspapper, pennor och kritor, klotterplank, anslagstavla,”klagomur” (av lösa tegelstenar eller liknande), ljusbärare (eller bricka för värmeljus (tänk på brandfaran!)), etc. etc.

Låt fantasin och idéerna flöda. Skapa möjlighet för många olika sätt att be på och låt det samtidigt vara ett rum för stillhet och frid.

Dela erfarenheter

När man avslutat sitt bönepass, eller när veckan är över, är det bra att få dela erfarenheter, bönesvar, tilltal mm. Det bör ni göra i er egen församling, t.ex. i samband med en gudstjänst. Vi vill också gärna att ni delar dem med oss övriga på denna hemsida, genom Facebook-gruppen, på Twitter etc. På så sätt blir det ett gott vittnesbörd som vi kan uppmuntra varandra med.