Lokala exempel: Bön i Bromma

För några år sedan anordnade några äldre ungdomar en bönehelg i bromma baptistförsamling. De var inspirerade av s k 24-7-bön, som i princip betyder att man vill säkerställa att det pågår bön konstant (24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan). Hos oss arrangerade de ett särskilt bönerum i kyrkan där det fanns möjlighet att skriva och måla böneämnen, ligga och sitta, läsa särskilda böner m m. För det andra gjorde de ett schema för helgen där man fick skriva upp sig under minst en timme. Det innebar att man tog ansvar för att be för församlingen under den timmen, helst i bönerummet men det gick förstås även bra att be hemma under den tiden. Det viktiga var kunskapen om att det pågår en oavbruten bön för vårt liv och arbete. Jag skrev upp mig för en timme och jag minns faktiskt inte vilken tid på dygnet, men jag var i rummet under den tiden. Miljön hjälpte mig dels att minnas att jag skulle be men också till fokusering. Det var inget som distraherade mig. På väggarna stod böneämnen som bedjarna före mig hade skrivit ner. Det fanns också andra böneämnen angivna på ett papper om jag minns rätt. Upplevelsen av att vara insatt i detta sammanhang av bön var inspirerande och skapade en god gemenskapskänsla även om jag var ensam i rummet. Jag hoppas vi kan göra det igen för det var en händelse som både fördjupade gemenskapen och bönen, genom att den var så koncentrerad.

/Per Westblom, Bromma

Bibel och bön på equmeniakyrkan.se >