Hultby om bön

Missionskyrkans riksevangelister är med sina erfarenheter och möten med många församlingar i landet en värdefull resurs att ta vara på för att förnyas i kunskap och erfarenhet av både Bibelns budskap och Bönens liv. Så här berättar Carl-Olov Hultby:


24/7 bönen engagerar många unga. Deras kreativitet blir ett sätt att leva ut sin bönelängtan. Jag har sett gripande exempel på detta de senaste åren. Detta säger mig att vissa ”arrangemang” utlöser andlig aktivitet. Och, bra att ge de unga mandatet att gå i spetsen!

Förberedelser inför kampanjer och konferenser mobiliserar ofta bedjare. Den kommande satsningen blir en katalysator, så bönen kommer igång. Ibland blir det bönegemenskap som fortsätter långt efter själva satsningen. Jag har t.o.m. hört människor säga att det mest bestående resultatet av kampanjer var att bönegrupperna kom igång.

Mitt stora intryck är att bönen och Bibelläsandet nästan alltid får liv p.g.a. människors längtan. Att man sett sitt behov. Den som börjar törsta efter Gud är gärna med på bön och Bibelsamlingar. Utan det inre suget blir det aldrig detsamma.

I många miljöer är människor öppna för att söka förbön. Ljusbärare och andra hjälpmedel har öppnat upp rörligheten i Gudstjänstrummen så att även den ”handgripliga” förbönen får plats. Och sökande människor är inte främmande för förbön. Många vill han den hjälpen. Så GF borde söka sig in på det andliga spåret. Där finns många öppna dörrar till ”vanliga” människor.

Att ledarskapet själva prioriterar bön och Bibel har stor betydelse. Kommer det sådana signaler från GF-ledning, blir det i alla fall en uppmuntran för bedjarna och Bibelläsarna i landet. Och en katalysator för att några fler kommer igång.

/Carl-Olof Hultby

Se Carl-Olofs sida på missionskyrkan.se >

Bibel och bön på equmeniakyrkan.se >

En reaktion till “Hultby om bön”

  1. K Leppioja juli 30, 2012 på 07:30 #

    Jag har  mycket  stor  kamp mot false läran  som inte tror på Jesus blods seger in frälsningen så be att  bibel sanningen vinner bland oss ,tack var välsignat ,keijo södertälje

Lämna din kommentar:

Gravatar Image