Inspiration

Här finns exempel från församlingar och personer att inspireras av i arbete med bön:

Växthuset i Taberg

Hultby om bön

Lokala exempel: Bön i Bromma