Arkiv - Bibelord RSS Feed

Några bibelord om bön

Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner.
Matt. 5:44-45

När du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig.
Matt. 6:6

Vaka, och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill, men kroppen är svag.
Matt. 26:41

Tro att ni skall få allt det ni ber om i er bön, då blir det så.
Mark 11:24

(mer…)