Bön som innefattar hela livet

Be ständigt, 1 Tess 5:17

Jag befinner mig i Kongo och som vanligt när jag kommer hit är intrycken många. Människorna, värmen, dofterna, kontrasterna mellan rika och fattiga, försäljarna, glädjen och de tutande taxibilarna är några exempel. En annan sak som en besökare brukar lägga märke till här är bönens naturliga plats i människors liv. Man ber ständigt och ofta. Man ber innan maten, man ber innan resan, man ber innan sammanträdet och innan fotbollsträningen eller matchen. Man ber i kyrkan och man ber i hemmen. Det är så naturligt och självklart. En av våra fotbollsvolontärer berättar att när de kraftiga explosionerna väckte och skakade om hela Brazzaville för några veckor sedan samlades hans familj genast i hemmet för att be. Det var viktigt och naturligt för dem.

Som kristna är man här angelägna att allt i livet innesluts och omfattas av bön och när jag ser och upplever detta inser jag samtidigt att något väsentligt kan ha gått förlorat i våra egna kyrkor och hem i Sverige. Jag inser att vi skulle behöva återerövra bönens betydelse och rikedom.

Varför ber man oftare och mer här i Kongo än i Sverige? Beror det på fattigdomen? Ja, nöden driver oss människor ofta till Gud. Men nöden bor också hos oss. Under de dryga 10 år jag arbetat i både Sverige och Afrika har jag lärt mig två saker. Man kan vara rik trots att man är fattig och man kan vara fattig trots att man är rik. Bön ger en annan sorts rikedom än den materiella. Den förenar oss med Gud och varandra och ger våra liv mening och sammanhang. Den ger oss visshet om att vi aldrig är ensamma och en trygghet som bär genom allt som sker.

När vi i vår tid talar om ömsesidighet i mission och i utbytet med våra systerkyrkor i andra länder, så är detta att bönen bör få innefatta hela livet något vi kan lära oss av våra trossyskon här i Kongo. Tänk om detta fick prägla Gemensam framtid!

Ett försök och en möjlighet till detta är den här nya hemsida, www.gemensambon.se.  Boka upp din församling för förbön, skriv in dina böneämnen i gruppen på Facebook eller på Twitter: #gemensambon.  Och. Be ständigt, 1 Tess 5:17.

/Tomas Hammar

Välkommen att kommentera!

Lämna din kommentar:

Gravatar Image