Välkommen till Gemensam Bön!

Gemensam Bön är samordnat initiativ inom ramen för Gemensam Framtid som syftar till att inspirera till förbön för den nya kyrkan. Vi vill särskilt uppmuntra församlingar att be för det som är på gång inför den första konferensen 17-20 maj.

Här på www.gemensambon.se skriver vi böneämnen och vilka församlingar som åtagit sig att be under en viss period.

Vi önskar att församlingar anmäler sig att be för Gemensam Framtid ett eller flera dygn, gärna utifrån ”24-7”-formen (se nedan). Vår förhoppning är att det under perioden fram till konferensen kommer att vara en kontinuerlig bön för Gemensam Framtid; dess församlingar, styrelsen för Gemensam Framtid, bemanningsprocessen av det nya kansliet, missionsarbete, församlingsplantering, medarbetare o s v. Anmäl er här >

Här på www.gemensambon.se kommer det förutom uppgifter om församlingar som ber och böneämnen att finnas information om hur man kan be samt goda exempel på gemensam bön. Sidan kommer även innehålla en fast förbönskalender, sammanställd av Roland Ernebro.

Om 24-7-bön

Vi har samlat lite tips om 24-7-bön här >

Vill du eller din församling anmäla er till 24-7-bön? Gör det här >

Förbönskalender

Varje söndag har två förbönsämnen. Välkommen att använda dem i gudstjänsten eller hemma på din kammare!

Förbönskalendern för andra kvartalet 2012 hittar du här >

Förbönskalendern för tredje kvartalet 2012 hittar du här >

Be på Twitter!

Twitta en bön eller ett böneämne om vad du vill. Använd hashtaggen #gemensambon – vår förhoppning är att få igång bönen på twitter, där vem som helst kan vara med.

Be på Facebook!

Gemensam Bön finns på Facebook också. Posta en bön eller ett böneämne där. Gemensam Bön på Facebook hittar du här >

Gud välsigne dig!

Klas Johansson, distriktsföreståndare för Övre Norrlands distrikt i Svenska Missionskyrkan
klas.johansson@gemensamframtid.se 

Per Westblom, nationell missionssekreterare i Svenska Baptistsamfundet
per.westblom@gemensamframtid.se 

Bed för temaområdet Bildning

Bed att unga människor får möjlighet att lyssna in kallelsen att bli diakon eller pastor. Bed att ansökningar fortsätter att komma utan avbrott i skarven mellan de gamla antagningsenheterna och den nya antagningsnämnden. Tacka Gud för alla de som nu är under utbildning, och be att de kan utrustas på allra bästa sätt för att kunna svara mot behoven i församling och samhälle.

/Rune W. Dahlen

Bön som innefattar hela livet

Be ständigt, 1 Tess 5:17

Jag befinner mig i Kongo och som vanligt när jag kommer hit är intrycken många. Människorna, värmen, dofterna, kontrasterna mellan rika och fattiga, försäljarna, glädjen och de tutande taxibilarna är några exempel. En annan sak som en besökare brukar lägga märke till här är bönens naturliga plats i människors liv. Man ber ständigt och ofta. Man ber innan maten, man ber innan resan, man ber innan sammanträdet och innan fotbollsträningen eller matchen. Man ber i kyrkan och man ber i hemmen. Det är så naturligt och självklart. En av våra fotbollsvolontärer berättar att när de kraftiga explosionerna väckte och skakade om hela Brazzaville för några veckor sedan samlades hans familj genast i hemmet för att be. Det var viktigt och naturligt för dem.

Som kristna är man här angelägna att allt i livet innesluts och omfattas av bön och när jag ser och upplever detta inser jag samtidigt att något väsentligt kan ha gått förlorat i våra egna kyrkor och hem i Sverige. Jag inser att vi skulle behöva återerövra bönens betydelse och rikedom.

Varför ber man oftare och mer här i Kongo än i Sverige? Beror det på fattigdomen? Ja, nöden driver oss människor ofta till Gud. Men nöden bor också hos oss. Under de dryga 10 år jag arbetat i både Sverige och Afrika har jag lärt mig två saker. Man kan vara rik trots att man är fattig och man kan vara fattig trots att man är rik. Bön ger en annan sorts rikedom än den materiella. Den förenar oss med Gud och varandra och ger våra liv mening och sammanhang. Den ger oss visshet om att vi aldrig är ensamma och en trygghet som bär genom allt som sker.

När vi i vår tid talar om ömsesidighet i mission och i utbytet med våra systerkyrkor i andra länder, så är detta att bönen bör få innefatta hela livet något vi kan lära oss av våra trossyskon här i Kongo. Tänk om detta fick prägla Gemensam framtid!

Ett försök och en möjlighet till detta är den här nya hemsida, www.gemensambon.se.  Boka upp din församling för förbön, skriv in dina böneämnen i gruppen på Facebook eller på Twitter: #gemensambon.  Och. Be ständigt, 1 Tess 5:17.

/Tomas Hammar

Bed för temagruppen Lärjungaskap

Nu är bemanningsprocessen klar och de sex temagrupperna för kärnverksamheten utsedda. Vi kommer att lägga fram grupperna och deras arbete som böneämne här på sidan. Först ut är temagruppen Lärjungaskap där Tomas Hammar är koordinator.

Bed för oss som är med i den att Herren ska vara med och leda vår planering och den viktiga uppstarten av arbetet.

Bed att vi ska vara lyhörda för Andens röst och för vad som ryms i den svenska folksjälen

Bed att våra olika kallelser och gåvor ska kommma till sin rätt och få blomma ut.

Bed att vårt arbete ska få bli till välsignelse för vår nya kyrka, för församlingar i Sverige och i våra systerkyrkor.

Bed att en längtan efter att få vara en lärjunge och att växa som kristen ska växa sig allt starkare i våra församlingar.

Bed om en ”andlig vår” i vårt land så att många människor finner en tro på Jesus Kristus och nya lärjungar sluts till våra församlingar

/Tomas Hammar

Några bibelord om bön

Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner.
Matt. 5:44-45

När du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig.
Matt. 6:6

Vaka, och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill, men kroppen är svag.
Matt. 26:41

Tro att ni skall få allt det ni ber om i er bön, då blir det så.
Mark 11:24

Läs vidare…

Be för gudstjänsterna i konferensen

Förberedelserna för konferensens gudstjänster är i full gång. För ett tag sedan planerade jag fredagens kvällsgudstjänst med temat Bibel, bön och nattvard tillsammans med Liselotte J Andersson och Jonas Eveborn. Det kändes mycket positivt och jag ser fram emot den samlingen liksom de andra mötena i konferensen. Be för:

Predikoförberedelser – vad vill Gud förmedla genom sitt ord?

Sång och musik – att Kristi ord genom sången får bo hos oss i hela sin rikedom

Praktiska förberedelser och genomföranden – att logistiken och tältarrangemanget ska fungera

SVT:s närvaro – att sändningen i TV får bli en positiv möjlighet och inte något som hindrar

Gudstjänsterna som helhet; att Jesus Kristus får bli gestaltad mitt ibland oss genom den Heliga Andens kraft

Be för bemanningsprocessen

I nästa vecka ska den slutliga bemanningen för Gemensam Framtid offentliggöras. Det betyder att var och en ska få besked om vad och hur de har en plats i den nya organisationen. Eftersom 90 heltidstjänster ska bantas till 60 är det ofrånkomligt faktum att en del av oss kommer att få ett negativt besked. Hur man än förbereder sig på det kommer det bli smärtsamt av flera skäl: att bli arbetslös upplevs nästan alltid som något nedslående, att inte få plats i det nya som man hoppats kan kännas än mer modfällande. Utöver detta kommer ekonomiska och sociala konsekvenser som förstås kan se ganska olika ut. Därför är det viktigt att be för det som nu beslutas och ska genomföras på tisdag och onsdag vecka 10. Be:

Om vägledning och klokskap för dem som ansvarar för bemanningen

Om mod och kärlek för dem som ska meddela de anställda om deras framtid

Om inbördes kärlek och omsorg bland de anställda på SMK, SB och MK

Om kraft och tröst åt dem som får ett besked om att de inte kommer att vara anställda av GF

Om kraft och tröst åt dem som blir anställda, när de vet att andra får gå

Om möjligheter att finna annan meningsfull sysselsättning för dem som blir arbetslösa

/Per Westblom